Визначення реологічної подоби свинцю та сталей для плоскої гарячої прокатки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Кухар, В. В.
Курпе, О. Г.
Kukhar, V. V.
Kurpe, O. G.
ORCID
DOI
https://doi.org/10.33271/crpnmu/61.153
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ «Дніпровська політехніка»
Анотація
Пошук умов та марок сталі різноманітного призначення, в тому числі тих, які виробляються способом термомеханічної прокатки, властивостям яких відповідає свинець як матеріал-аналог, для використання його в подальшому фізичному моделюванні.
Search for conditions and steel grades of various purposes, including those produced by the method of thermomechanical rolling, which properties are similar to lead as a material-analogue, for its further implementation in physical modeling.
Опис
Ключові слова
фізичне моделювання , коефіцієнт пропорційності , істинний опір деформації , гаряча прокатка , марки сталі , physical modeling , proportionality coefficients , true strain resistance , hot rolling , steel grades
Бібліографічний опис
Кухар В. В., Курпе О. Г. Визначення реологічної подоби свинцю та сталей для плоскої гарячої прокатки. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2020. № 61. С. 153–162.