Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі» спеціальності 073 Менеджмент

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Шкрабак, І. В.
Харченко, О. С.
Латишева, О. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні вказівки включають пояснення щодо процедури підготовки, виконання і захисту кваліфікаційної роботи, а також рекомендації і вимоги до її змісту та оформлення. Рекомендовано для магістрів спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Проєктне управління змінами у гірничо-металургійному бізнесі».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , підготовка кваліфікаційної роботи , захист кваліфікаційної роботи , менеджмент
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі» спеціальності 073 Менеджмент / уклад.: І. В. Шкрабак, О. С. Харченко, О. В. Латишева. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 47 с.