Імітаційне моделювання водоповітряного охолодження металопродукції на базі аналітичної моделі предиктивного управління

Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Мірошниченко, В. І.
Сімкін, О. І.
Miroshnichenko, V. I.
Simkin, О. I.
DOI
https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142551
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Приазовський державний технічний університет
Анотація
На базі раніше розробленої аналітичної моделі предиктивного управління охоло-дженням металопродукції з застосуванням водоповітряного туману (ВПТ) ство-рено програмне забезпечення для реалізації такої моделі з метою підвищення шви-дкодії та стабільності управління вторинним охолодженням (ВО) безперервно-литих слябів (БЛС). Виконано імітаційне моделювання процесу ВО БЛС з викорис-танням промислових значень технологічних параметрів процесу безперервного роз-ливання сталі та їх можливих відхилень і показано високу адекватність розробле-ної аналітичної моделі управління щодо прогнозування наданих траєкторій ВО БЛС. Встановлено зменшення відхилень фактичної температури металу БЛС при застосування розробленої аналітичної моделі не менш ніж вдвічі у порівнянні з умовами діючого виробництва, що засвідчує високу ефективність запропонованого змодельованого підходу до управління ВО БЛС з точки зору забезпечення високих показників якості БЛС та продуктивності роботи МНЛЗ.
A computer software was created to realize the previously developed analytic model for predictive control of the air-mist cooling for a steel flat product. The analytic control model comprises an ana-lytic model of the control object and a novel method for the cooling predictive control. The control object model in turn is based on the previously deduced differential equation analytically defining target time dependence of the water-air volume relation providing meeting the «additivity» rule requirements to the volumes and consumptions of the mix-ture components. Further, the metal temperature, the heat transfer coefficient, heat fluxes and other cooling process characteristics are determined analytically together with their quantitative relations with the continuous casting technology parameters: casting speed, liquid metal initial temperature etc. High adequacy of the object model was shown by the metal target cooling trajectory predictions. The predictive control method proposed is based on the on-line temperature and the water-air volume relation measurements with further quantitative predictions of above values for each next time of their measurement with use of the object analytic model. The corresponding target levels of the above pa-rameters in turn are also specified by the same model use. The control action at a time is generated based on comparing the predicted and the target levels of the control parame-ters for the nearest measurement time. A corresponding computer JavaScript based soft-ware was developed. The software was applied to control a simulated air-mist secondary cooling of continuous cast slabs. The real values of the continuous casting technology pa-rameters and their scattering ranges were used as input simulation characteristics. Over twice reduction in simulated slab temperature scattering ranges was obtained by the pro-posed model application to control the secondary cooling comparing the uncontrolled process. High workability of the proposed control modeling approach was demonstrated.
Опис
Ключові слова
охолодження водоповітряним туманом , аналітична модель предиктивного управління , вторинне охолодження безперервнолитих слябів , air-mist cooling , analytic predictive control model , continuous cast slab secondary cooling
Бібліографічний опис
Мірошниченко В. І., Сімкін О. І. Імітаційне моделювання водоповітряного охолодження металопродукції на базі аналітичної моделі предиктивного управління. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки. 2018. № 36. С. 210–216. DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142551 .