Робоча програма навчальної дисципліни «Дослідження у проєктах підвищення операційної ефективності» для студентів, що навчаються за освітніми програмами з спеціальностей: 132 «Матеріалознавство», 136 «Металургія», 184 «Гірництво», 263 «Цивільна безпека», 133 «Галузеве машинобудування», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», для усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти

Анотація
Опис
Ключові слова
операційна ефективність , проєкт , дослідження
Бібліографічний опис
Робоча програма навчальної дисципліни «Дослідження у проєктах підвищення операційної ефективності» для студентів, що навчаються за освітніми програмами з спеціальностей: 132 «Матеріалознавство», 136 «Металургія», 184 «Гірництво», 263 «Цивільна безпека», 133 «Галузеве машинобудування», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», для усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. В. В. Кухар. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 25 с.