Екологічна небезпека складування відвалів гірничодобувної промисловості в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Максимова, Н. М.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Центр екологічної освіти та інформації
Анотація
Необхідність провадження науково-технічного прогресу в усі підгалузі мінеральносировинного комплексу задля раціонального та ощадливого використання невідновлювальних природних мінеральних ресурсів відмічається у Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року та у Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. В останній з вищезазначених програм зазначається, що за останні 10–15 років найбільш високими темпами у світі продовжують нарощуватись об’єми видобутку різних корисних копалин.
Опис
Ключові слова
мінеральні ресурси , корисні копалини , мінерально-сировинна база
Бібліографічний опис
Максимова Н. М. Екологічна небезпека складування відвалів гірничодобувної промисловості в Україні. Екологічно дружні технологічні рішення для місцевих громад щодо поводження з відходами: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», м. Київ, 23–24 листопада 2021 р. Київ, 2021. С. 104–106.