Перевірка математичної моделі технологічного процесу прокатки на стані Стеккеля заводу Ferriera Valsider SpA

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Кухар, В. В.
Курпе, О. Г.
Присяжний, А. Г.
Kukhar, V. V.
Kurpe, O. G.
Prysiazhnyi, A. H.
ORCID
DOI
https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.84.129603
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Анотація
В роботі досліджена математична модель процесу прокатки гарячекатаних рулонів на стані Стеккеля заводу Ferriera Valsider SpA. Виконана перевірка розробленої моделі з метою можливості її використання задля проектування технології прокатки. Враховано вплив «пружини» клітей. Середня похибка при моделюванні температурного режиму прокатки на стані 3170 склала від 8,27% до 9,11%, на стані 1780 від 0,003% до -0,92%. Середня похибка при моделюванні сили прокатки на стані 3170 склала від 0,5% до 5,7%, на стані 1780 від -4,89 до 6,59%. Встановлено вплив на фактичний вимір температури попередньої обробки розкату гідросбивом окалини, що призводить до значних похибок при подальшому порівнянні з результатами розрахунків.
Goal: Mathematic model checking of the technological process of hot-rolled coils rolling at Ferriera Valsider SpA Steckel Mill. Method of doing research: The checking of the developed model was carried out to allow its applying for the rolling process design. The influence of the mill springe was taken into account. It was determined the influence over the actual temperature measuring of the previous transfer bar processing by means of water descaling that results in significant inaccuracies when further comparing to the calculation results. Value: The average inaccuracy when modelling the rolling temperature conditions at mill 3170 is from 8,27% to 9,11%, at mill 1780 is from 0,003% to -0,92%. The average inaccuracy when modelling the rolling force at mill 3170 is from 0,5% to 5,7%, at mill 1780 is from -4,89 to 6,59%
Опис
Ключові слова
моделювання , сила прокатки , температурній режим , пружина кліті , стан Стеккеля , simulation , rolling force , temperature conditions , mill springe , Steckel mill
Бібліографічний опис
Кухар В. В., Курпе О. Г., Присяжний А. Г. Перевірка математичної моделі технологічного процесу прокатки на стані Стеккеля заводу Ferriera Valsider SpA. Mechanics and Advanced Technologies. 2018. №3 (84). С. 98–105.