Державне та корпоративне управління у сфері екології та захисту навколишнього середовища : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліниза освітньо-професійною програмоюдругого (магістерського) рівня «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього середовища» (спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Латишева, О. В.
Накемпій, О. К.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань здисципліни «Державне та корпоративне управління у сфері екології та захисту навколишнього середовища» включають інформацію щодо змісту та вихідних даних; містить перелік основної та додаткової літератури, критерії оцінювання індивідуального завдання, вимоги до його оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для студентів спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища другого (магістерського) рівня освіти.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , екологія , навколишнє середовище , захист навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Державне та корпоративне управління у сфері екології та захисту навколишнього середовища : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліниза освітньо-професійною програмоюдругого (магістерського) рівня «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього середовища» (спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища) / уклад.: О. В. Латишева, О. К. Накемпій. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 36 с.