Магістерські кваліфікаційні роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 20
 • Документ
  Модернізація процесу завантаження помольних куль у млині рудозбагачувальної фабрики
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Ковалевець, Р.
  Об’єктом дослідження даної роботи є процес завантаження помольних тіл (стальних куль) у млини подрібнення рудозбагачувальної фабрики. Предметом дослідження є кульові барабанні млини першої, другої та третьої стадії подрібнення типу МКР та МКЦ. Мета та завдання. Метою роботи є модернізація процесу завантаження помольних тіл у млини подрібнювання рудозбагачувальної фабрики. У першому розділі проаналізована рудозбагачувальна фабрика. Надана характеристика технологічного процесу подрібнення та класифікації, також описано процес завантаження помольних тіл в млини подрібнення. Проаналізовані патенти, які направленні на зниження витрат на експлуатацію млина та підвищенню якості подрібнення. В результаті виявлена необхідність у покращенні існуючого процесу завантаження куль та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в ході виконання кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз кульових млинів – їх класифікацію, конструктивні особливості млинів та кульових живильників. Проаналізовані режими подрібнення та визначено оптимальний режим в умовах рудозбагачувальної фабрики. Виконані розрахунки потужності та продуктивності барабанних млинів. Визначені фактори, які впливають на продуктивність млинів. У третьому розділі наведено методику визначення ступеня заповнення млина помольними тілами та методику розрахунку питомих витрат куль. Запропоноване рішення для модернізації процесу завантаження млина кулями, їх зважування та облік. Пропонується встановлення пристрою у патрубок завантаження кульового млина, який буде порційно подавати кулі в млин, що дасть змогу виконувати завантаження помольних тіл без зняття рудного навантаження. Також пропонується встановити на кульових господарствах платформні ваги та інтегрувати дані в діючу систему АСУТП. У четвертому розділі виконано розрахунок економічної ефективності модернізації процесу завантаження. Орієнтовний економічний ефект від впровадження для кожного типу млина становить 32,25 тис. $/рік.
 • Документ
  Дослідження впливу параметрів продувки сталі в конвертері на процеси дефосфорації і десульфурації сталі при виробництві напівспокійних марок сталі
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024-01-22) Медведєва, К.; Стоянов, О. М.
  Проведено літературний аналіз процесів дефосфорації та десульфурації сталі в кисневому конвертері. Визначено технологічні параметри, що впливають на ці процеси. Проаналізовано шляхи інтенсифікація процесів дефосфорації та десульфурації. Проведено дослідження впливу технологічних параметрів роботи кисневого конвертеру на процеси десульфурації та дефосфорації. Визначено раціональні значення цих параметрів. Встановлено, що перевищення раціональної витрати чавуну знижує розвиток процесів десульфурації та дефосфорації, а зменшення погіршує тепловий баланс плавки, що потребуватиме спалювання більшої кількості вугілля та коксу, які містять значну кількість сірки, а також збільшуватиметься вміст FeO в шлаці. Визначено, що зменшення витрат вапна призводить до гальмування процесів видалення домішок, а збільшення понад раціональне значення призводить до гальмування процесу десульфурації та вапна може бути доречним при збільшеному вмісті фосфору в чавуні. Також встановлено, що доцільним є з точки зору зменшення вмісту сірки та покращення умов десульфурації зменшити витрату коксу та вугілля. Для забезпечення необхідного теплового рівня в цьому випадку потрібно вводити додатковий вуглецьмісний матеріал з низьким вмістом сірки. Розглянуті питання охорони праці і навколишнього середовища в умовах конвертерному цеху. Оцінена економічна ефективність від застосування отриманих значень параметрів конвертерного процесу.
 • Документ
  Дослідження впливу зміни температури чавуну в ході його транспортування і позадоменної обробки і розробка заходів щодо зменшення тепловитрат
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024-01-22) Нефьодов, Є.; Мамешин, В. С.
  У першому розділі на основі проведеного аналітичного дослідження технології та схеми транспортування рідкого чавуну виділено вплив часу доставки, умов доставки, умов очікування порожніх ківшів та визначено, що на перепад температури впливає як якість підготовки до процесу так и сам процес перевезення чавуну. Докладно розібрані аспекти та технологія транспортування чавуну безпосередньо на «КАМЕТ-СТАЛЬ». В поточній ситуації рідкий чавун з доменного цеху доставляється в міксерне відділення Конверторного цеху по залізничної колії тепловозами ТГМ-4 та ТГМ-6 за допомогою чавуновозних ківшів місткістю 100 тон. У другому розділі розібрано змінення температури чавуну на всіх етапах транспортування від ДЦ до КЦ на підставі статистичних, виробничих даних, а також матеріалів та замірів робочих груп, які працювали на підприємстві в період з 2020 – 2023 років. На теперішній час можна виділити основні етапи втрати тепла: падіння температури футерівки порожнього чавуновозного ківша, яка залежить від часу оберту ЧВК; втрата тепла чавуну при транспортуванні чавуну через футерівку та через дзеркало металу; втрати на переливаннях чавуну в міксерному відділені через міксер або через «пряме переливання»; падіння температури футерівки ЧЗК в процесі очікування чавуну. Виявлено потенціали по збереженню тепла за рахунок зменшення часу оберту ЧВК при зменшенні їх кількості в експлуатації на 2 ківша; потенціали по збереженню тепла порожніх ЧВК, які знаходяться в очікуванні чавуну; потенційні перспективи по збереженню температури при вирішенні організаційних питань при переливаннях в міксерному відділенні та при роботі з чавунозаливними ківшами; потенціал при збільшенні тари ЧВК за рахунок змінення конструкції футерування ківша. З використанням паспортів плавок виконано факторні та регресивні аналізи. У третьому розділі виконано аналіз умов праці в конвертерному цеху, розглянуті питання техніки безпеки та пожежної профілактики. У четвертому розділі розраховано очікуваний економічний ефект від впровадження рекомендацій, що полягає у зменшенні витрати металошихти.
 • Документ
  Модернізація процесу вибракування та заміни палет на випалювальній машині Lurgi 552
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Щербина, О.; Бундза, О. З.
  Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: - провести детальний аналіз сучасних агломераційних технологій виробництва розробок компанії "Lurgi"; - розглянута проблематику використання випалювальних палет; - проаналізувати сучасні технології у розпізнаванні об’єктів; - провести теоретичні дослідження з метою встановлення можливостей застосування сучасних технологій розпізнавання об’єктів; - виконати економічне обґрунтування проекту. Об’єкт дослідження – процес вибракування та заміни палет на випалювальній машині Lurgi 552. Предмет дослідження – методи оптимізації вибракування та заміни палет. У процесі виконання дослідження було використано наступні методи: тепловізійний замір, системний аналіз, математичне моделювання, методи оптимізації. Кваліфікаційна робота має 79 сторінок, 29 ілюстрацій, 10 таблиць, 1 додаток, та 23 джерела у переліку посилань.
 • Документ
  Модернізація технологічного процесу виявлення та вилучення металу та сторонніх предметів у гірничій масі на конвеєрному транспортері
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Черьомушкін, В.; Бундза, О. З.
  Мета роботи: удосконалення технологічного процесу виявлення та вилучення металу та сторонніх предметів у гірничій масі на підставі аналізу існуючих та пошуку нових методів, обладнання та технологій. Об'єкт дослідження – металоуловлювач на дробильній фабриці та стрічка конвеєра для вилучення металу. Предмет: удосконалення існуючого металоуловлювача та автоматизований спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра. Завдання, які плануються вирішити: 1. Проаналізувати працюючий металоуловлювач та спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра на дробильній фабриці ГЗК. 2. Дослідити процес вилучення металу на дробильній фабриці гірничо-збагачувального комбінату. 3. Дослідити методи металоуловлювання. 4.Запропонувати заходи для удосконалення металоуловлювача та спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра на дробильній фабриці гірничо-збагачувального комбінату. 5. Виконання розрахунків і порівняння витрат на використання різних технологій. Очікуваний результат: Зменшити потрапляння металу у дробарки та в обладнання технологічного процесу, зменшення простоїв та кількості ремонтів через модернізацію металоуловлювача та процес вилучення металу із конвеєрної стрічки. Кваліфікаційна робота має 68 сторінок, 32 ілюстрації, 7 таблиць та 10 джерел у переліку посилань.